Hårdhedsgrad


Vandet fra Søndervig Vandværk er blødt 7,5 o dH.

Vandets hårdhedsgrad er blandt andet udtryk for hvor meget kalk, der er i vandet. Jo blødere vandet er, jo mindre kalk er der i vandet. I det daglige har det blandt andet betydning for, hvor meget sæbe vi bruger. Jo blødere vand, jo mindre sæbe er der behov for at anvende og jo mindre kalk sætter der sig i vasken, på fliserne og vandhanen. 

Vandets hårdhedsgrad bestemmes af mængden af calcium- og magnesium-ioner. Hårdhedsgraden afhænger derfor mest af undergrundens indhold af kridt, kalk og ler. Vandets hårdhedsgrad har i det daglige mest betydning for vores forbrug af sæbe samt udfældningen af kedelsten. Skalaen for blødt vand til hårdt vand går sædvanligvis mellem 5 o dH og 30 o dH.

Som en tommelfingerregel kan følgende skala bruges: 

< 10 o dH Blødt vand
> 10 dH og < 20 dH Middelhårdt vand
> 20 o dH Hårdt vand