Info

Pr 1. januar ophørte samarbejdet mellem RKSK Forsyning og Søndervig Vandværk, som ikke betyder andet for dig som forbruger, end at vandafgiften nu skal betales direkte til Søndervig Vandværk.

Årsopgørelsen for 2020 og opkrævningen af 1. rate for 2021, vil blive sendt til forbrugerne pr brev, hvor Søndervig Vandværk vil opfordre hver enkelt forbruger, til at tilmelde fremtidige opkrævninger fra Søndervig Vandværk til PBS – Betalingsservice.

Som forbruger hos Søndervig Vandværk er der mulighed for at få en mail eller SMS med information om driftsforstyrrelser, f.eks. en kort nedlukning for drikkevandet i et bestemt område, vandbrud, forurening eller lignende. Mail - SMS-servicen er gratis. Vil du tilmelde en mail adresse eller mobiltelefon kan du klikke her. 

Søndervig Vandværk ser frem til forsat at forsyne vores forbruger med rent drikkevand af høj kvalitet. 😊

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Søndervig Vandværk

Andelsselskabet Søndervig Vandværk blev stiftet den 22. januar 1968. Vandværket leverer vand via eget ledningsnet til ca. 2.200 ejendomme i området Sønderby syd for Søndervig Landevej, Søndervig og videre nordpå til lidt før Vedersø.

Vandværket forsyner forbrugerne med vand fra egne vandboringer. Af hensyn til forsyningssikkerheden har vandværket også indgået en aftale med Ringkøbing-Skjern Vand A/S om køb af renset vand.