Info

Læs mere om at undgå frostskader på dine vandrør her.

Ny vandmåler:

Til information har Vandværket i løbet af 2022 udskiftet alle vandmålere så værket kan foretage fjernaflæsning.

Det betyder at der IKKE skal foretages selvaflæsning i fremtiden.

Se vejledning og mere info om den nye vandmålere via dette link.

Kære Forbruger.
Der har hen over sommeren været en del debat i dagspressen omkring PFAS forureninger her under PFOS af grundvandet.
Stofferne: PFOS - PFAS - PFOA - PFHX, har siden ultimo 2021 været omfattet af Søndervig Vandværks resulterende analyseprogram. 
Det er med glæde at Søndervig Vandværk kan oplyse, at ingen af ovennævnte stoffer er påvist i vores boringer. 
Man kan derfor som altid trygt drikke vandet fra Søndervig Vandværk.
Ønskes yderligere oplysninger om vandkvaliteten henvises til vedlagte link https://www.sv-vand.dk/Vandkvalitet/Vandanalyser

Mail og SMS-tjeneste
Som forbruger hos Søndervig Vandværk er der mulighed for at få en mail eller SMS med information om driftsforstyrrelser, f.eks. en kort nedlukning for drikkevandet i et bestemt område, vandbrud, forurening eller lignende. Mail - SMS-servicen er gratis. Vil du tilmelde en mail adresse eller mobiltelefon kan du klikke her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Søndervig Vandværk

Andelsselskabet Søndervig Vandværk blev stiftet den 22. januar 1968. Vandværket leverer vand via eget ledningsnet til ca. 2.200 ejendomme i området Sønderby syd for Søndervig Landevej, Søndervig og videre nordpå til lidt før Vedersø.

Vandværket forsyner forbrugerne med vand fra egne vandboringer. Af hensyn til forsyningssikkerheden har vandværket også indgået en aftale med Ringkøbing-Skjern Vand A/S om køb af renset vand.