Nyt Vandværk 2021

Underskrivelse af kontrakter medio maj 2021, markerede afslutningen på en lang projekterings- og beslutningsproces. Nu rykker vi fra papirerne og mødelokalet, ud på marken Sønderbyvej 20. Byggeriet blev igangsat primo august, og medio september var stålkonstruktionen opstillet. 

Værksteds- og produktionshal forrest, administrations faciliteter bagerst.